White-winged Swallow Tachycineta albiventer

Swallows

3 Dates
Jan 22, 2014 Trinidad and Tobago Day Seven
Jan 21, 2014 Trinidad and Tobago Day Six
Jan 18, 2014 Trinidad and Tobago Day Three