White-bellied Antpitta Grallaria hypoleuca

White-bellied Antpitta

3 Dates

Dec 30, 2013 Ecuador Day Six
Dec 29, 2013 Ecuador Day Five
Dec 28, 2013 Ecuador Day Four