Bobolink Dolichonyx oryzivorus

May 13, 2012 Horicon Marsh Birding Festival