Snowy Egret Egretta thula

Bolinas Lagoon, November, 16, 2008