Slender-billed Gull Chroicocephalus genei

Cataluña, March, 02, 2013